• Máy dò tiền giấy bán chạy GC01 Máy dò tiền giấy bán chạy GC01
    Máy phát hiện tiền giấy bán chạy của chúng tôi GC01 đã mở ra một thị trường mới-Trung Đông thị trường! Chúng tôi hợp tác rất ngầm với khách hàng của chúng tôi, chỉ dành một tuần để phân tích dữ liệu từ khách hàng, cài đặt mẫu tiền tệ mới trên máy dò GC01, bây giờ máy phát hiện này GC01 có thể làm việc hoàn hảo với các loại tiền tệ địa phương.
    2021/10/21
  • Máy dò đáng tin cậy GC01. Máy dò đáng tin cậy GC01.
    Grace GC01 có thể chấp nhận tối đa 5 loại tiền tệ và hóa đơn theo bất kỳ hướng nào trong bốn định hướng định hướng và báo cáo ngay lập tức tiền là chính hãng hoặc nghi ngờ, màn hình LCD đầy màu sắc lớn sẽ biểu thị rõ ràng hoặc thất bại cùng với xác nhận mệnh giá của hóa đơn.
    2021/09/27